Remont dróg na Pobitnie

Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii
Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)

W budżecie miasta na 2020r zapisana jest kwota  1 265 120 zł na budowę wielopoziomowego ronda. Inwestycja ta ma usprawnić komunikację na osiedlu Pobitno zarówno dla relacji północ-południe oraz zachód-wschód w kierunku Łańcuta. Poniżej wizualizacja którą opublikował Zastępca Prezydenta Marek Ustrobiński.

Wizualizacja:

Ul. Załęska

Trwa długo wyczekiwany remont ul. Załęskiej, w budżecie miasta Rzeszowa na 2020r. zapisana jest kwota 2 728 081 zł. Ulica Załęska jest remontowana od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego w kierunku Załęża. Droga będzie poszerzona, zostanie wymieniona nawierzchnia, będzie nowe oświetlenie oraz powstaną chodniki dla pieszych.

ul. Załęska

Mieszkańcy sąsiadujący bezpośrednio z drogą są narażeni na utrudnienia związane z prowadzonymi pracami. Część z nich, aby umożliwić realizację inwestycji musiała rozebrać swoje ogrodzenia. Niektóre stare drzewa znajdujące się w pasie drogowych zostały wycięte.

Na Wzgórzu

Została również wyremontowana ul. Na Wzgórzu

Wymiana starych latarni

Mieszkańcy ul. Na Stoku, Na Wzgórzu, Wyżynnej sygnalizowali problem braku oświetlenia tych ulic. Zostało skierowane pismo do Miejskiego Zarządu Dróg z prośbą o odnowienie starych zardzewiałych latarni. W odpowiedzi dyrektor informuje że tylko 6 słupów jest zlokalizowanych na działkach miejskich. Jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę na remont okablowania przebiegającego przez ich działki, to będą czynione działania do uruchomienia oświetlenia.

Pobierz (PDF, 233KB)

 

Remont ul. Szczytowej

W ubiegłym roku udało się również odnowić nawierzchnię na ul. Szczytowej o co prosili mieszkańcy

  • Miejski Zarząd Dróg zaproponował również do budżetu Miasta Rzeszowa na 2020r. budowę ul Bocznej Gajowej. Ulica ta ma umożliwić dojazd m.inn. śmieciarek i pługów, gdzie do tej porty było to utrudnione.

 

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Mieszka I z Lwowską

W ramach zadania inwestycyjnego .: “Rozbudowa ul Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej” została opracowana dokumentacja projektowa oraz otrzymano decyzję ZRID. Miejski Zarząd Dróg zaproponował budowę ww. sygnalizacji do budżetu Miasta Rzeszowa na 2020r. Na części chodników udało się w ubiegłym roku obniżyć krawężniki dla rowerzystów,  mieszkańcy wyczekują tej inwestycji.

 

 

Remont Stanisława Piętaka

Planowany jest również remont ul. Stanisława Piętaka, mieszkańcy skarżyli się na nierówny dziurawy asfalt. Mają zostać poczynione prace żeby odnowić nawierzchnię asfaltową (termin bliżej nie został ustalony)

Inne drogi na os. Pobitno zgłaszane przez mieszkańców, również wymagają odnowienia.

Wąwóz Nadbrzeżna

Mieszkańcy zgłaszają również potrzebę budowy ciągów pieszo-rowerowych w wąwozach przy ul. Nadbrzeżnej, łącząc ją z ul. Dworaka. Połączenie to jest wykorzystywane jako skrót do centrum Miasta. Są to też piękne zielone tereny na spacery. Miasto planuje wybudować nowe drogi które są już ujęte w planie. Początkiem 2019r. ul. Nadbrzeżna od strony ul.Dolnej  została utwardzona jednak nie zdało to egzaminu, dodatkowo trzeba wykonać nową nakładkę w kierunku ul. Dworaka, obecnie miasto pozyskuje grunty.

 

Dodatkowo w budżecie na 2020rok znalazły się inwestycje:

  • Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowska z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego  120 000 zł
  • Budowa drogi KDG od Al. Zołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I 250 000 zł

 

Należą się podziękowania dla mieszkańców naszego osiedla, którzy aktywnie pomagają w załatwianiu wielu spraw. Osiedle Pobitno zyskuje w ostatnich latach coraz więcej inwestycji. Jeżeli mają Państwo jakieś propozycje na usprawnienia, proszę kontaktować się telefonicznie lub mailowo