Projekt budżetu miasta Rzeszowa na rok 2018 (inwestycje na Pobitnym, Wilkowyi i Załężu)

Znamy już projekt budżetu na rok 2018. Są w nim zapisane dochody i wydatki miasta Rzeszowa na rok 2018. W budżecie znalazły się ważne inwestycje dla północno-wschodniej części miasta.

Pobitno

 1. Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Pobitno  – 10 000 zł.
 2. Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I – 300 000 zł.
 3. Połaczenie Al. Rejtana z ul. Ciepłownicza, etap II – 651 152 zł.
 4. Rozbudowa skrzyzowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budowa sygnalizacji świetlnej – 100 000 zł.
 5. Budowa drogi łaczacej ul. Kurpiowska z Al. Zołnierzy I Armii Wojska Polskiego – 100 000 zł.
 6. Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej – 100 000 zł.
 7. Budowa najazdowych miejsc parkingowych dla mieszkanców osiedla Pobitno i rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 11 (działka nr 1559/2 obr. 218) – 180 000 zł
 8. Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I – 50 000 zł.

Wilkowyja

 1. Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci – 116 500 zł.
 2. Budowa publicznej drogi gminnej na przedłuzeniu ul. Bałtyckiej – 1 500 000 zł.
 3. Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Bezpieczenstwo mieszkanców i miasta – zakup samochodu ratowniczo-gasniczego, sprzetu i umundurowania do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa – 1 000 000 zł.
 4. Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Integracja miedzypokoleniowa i miedzysrodowiskowa mieszkańców sąsiednich osiedli poprzez kulture i sport (Pobitno, Wilkowyja, Załeże, Słocina) – 50 000 zł.

Załęże

 1. Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego  – 79 300 zł.
 2. Budowa chodnika przy ul. Załeskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej – 120 000 zł.
 3. Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowana droga do targowiska – 147 477 zł.
 4. Modernizacja oświetlenia płyty boiska Stadionu Klubu Sportowego KORONA – Rzeszów, przy ul. Potockiego 9 na osiedlu Załęże – 180 000 zł.
 5. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Załęże, przy ks. Jana Stączka 40  – 359 900 zł.

Wymienione powyżej inwestycje to nie wszystkie zdania, które będą realizowane w roku 2018. Niektóre mniejsze zadania znajdują się w budżetach komórek miejskich (np. Miejskiego Zarządu Dróg czy Zarządu Zieleni Miejskiej).

Dodaj komentarz