Oświetlenie ul. Ogrodowej os. Pobitno

Mieszkańcy starego Pobitna zgłaszają problem słabo doświetlonej ul. Ogrodowej. Obecnie na tej ulicy jest zainstalowanych kilka latarni, ale są miejsca gdzie jest bardzo ciemno. W ubiegłym latach w ramach zwycięskiego projektu z funduszy Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego udało się wyremontować nawierzchnię, wybudować chodnik, oraz usunąć stare pnie drzew przy ul. Ogrodowej.

Podobne wnioski odnośnie poprawy bezpieczeństwa na os. Pobitno były zgłaszane do Zespołu ds. Infrastruktury Pieszo-rowerowej który działa od ubiegłego roku. W związku z powyższym zwróciłem się w interpelacji do Prezydenta Miasta o budowę dodatkowego oświetlenia na ul. Ogrodowej.

Będzie oświetlenie oraz odwodnienie na ul. Ogrodowej

W odpowiedzi Zastępca Prezydenta Miasta Marek Ustrobiński pisze że ul. Ogrodowa będzie miała dodatkowe oświetlenie, oraz wykonane dodatkowe odwodnienie, jeżeli okoliczni mieszkańcy oraz właściciel słupów energetycznych (PGE Dystrybucja) wyrażą zgodę na ich montaż. Będą również czynione starania, aby inwestycja pn.: „Rozbudowa ul. Ogrodowej” znalazła się w budżecie miasta na 2021r.

 

Oświetlenie ul. Na Stoku, Na Wzgórzu, Wyżnej.. (CDN)

Co do montażu oświetlenia na pozostałych ulicach na os. Pobitno tj. ul. Na Stoku, Na Wzgórzu, Wyżnej i Wąwozowej gdzie były zbierane zgody od mieszkańców informuję, że temat ten wciąż “toczy się w urzędzie”. Pisemną zgodę na montaż oświetlenia ww. ulic wyrazili praktycznie wszyscy mieszkańcy z kilkoma wyjątkami. Inżynierowie zaprojektują poprowadzenie kabli z pominięciem działek na których zgody nie zostały uzyskane, a nie są to tereny miejskie. W maju 2020r. Zwróciłem się również do Prezydenta z prośbą o przyśpieszenie pracy i wprowadzenie tego zdania do budżetu miasta,  które przez MZD wyceniane jest na 270 000 zł dla montażu 30 latarni wraz z dokumentacją projektową. Okablowanie będzie poprowadzone przewiertami podziemnymi. Dodatkowo mieszkańcy prosili o przycięcie zieleni co również zostało przekazane Prezydentowi Miasta, a ZZM wykonał prace pielęgnacyjne.

Na tą chwilę brak wskazanych terminów dla realizacji zadania budowy oświetlenia, ale pierwszy krok mamy już za sobą.

Odpowiedź Zastępcy Prezydenta:

 

Ciąg dalszy nastąpi…

 

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Lwowskiej z Mieszka I, oraz budową Obwodnicy Pobitno-Wilkowyja przez Krasne etap 1, informuję że te inwestycje również są procedowane, ale zostały odsunięte w czasie. Opóźnieniu ulegnie również budowa wielopoziomowego  skrzyżowania przy przebudowie Ronda Pobitno, oraz budowa łącznika z ul Kurpiowską,  co opiszę w kolejnym artykule. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, proszę pisać na adres [email protected]  

Daniel Kunysz

Dodaj komentarz