Nowe inwestycje w budżecie miasta Rzeszowa


Na ostatniej sesji Rada Miasta dokonała zmian w budżecie Rzeszowa. Dzięki temu kilka inwestycji z wschodniej części miasta ma szansę na realizację.

Być może uda się wybudować krótki odcinek drogi przy skrzyżowaniu ulic Morgowej i Cienistej. Od dawna proszą o to mieszkańcy, którzy w tym miejscu mają utrudnione przejście i przejazd. Aż cztery pozycje dotyczą oświetlenia dróg. Ponadto kolejne pieniądze zostały zarezerwowane na budowę infrastruktury w rejonie szkoły oo. Pijarów. Czekamy na realizację.

Nowe inwestycje dopisane do budżetu miasta Rzeszowa

  1. Budowa oświetlenia ul. Załęskiej od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej – 42 000 zł.
  2. Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów nr 3, 5, 7, 9a – 15 000 zł.
  3. Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Leszka Czarnego z ul. Saską – 71 000 zł.
  4. Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej – 925 000 zł.
  5. Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do Cienistej – 485 000 zł.
  6. Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II – 300 000 zł.
  7. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul Wieniawskiego – 75 000 zł.
  8. Budowa oświetlenia ul. Torfowa – 10 500 zł.