ITPOE laureatem konkursu „Budowa Roku Podkarpacia 2019”


Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE,
zdobyła nagrodę Grand Prix w konkursie „Budowa Roku Podkarpacia 2019.

ITPOE produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic z wykorzystaniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki. Instalacja została doceniona za umiejętne połączenie funkcji obiektu produkcyjnego z funkcją edukacyjną, a także za ciekawą i unikatową architekturę obiektu.

W kategorii przetwarzanie i utylizacja odpadów nagrodę I stopnia oraz Nagrodę Grand Prix wraz z tytułem Budowy Roku Podkarpacia 2019 zdobyła Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii. Instalacja jako jedno ze źródeł wytwórczych w rzeszowskiej elektrociepłowni, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic. W instalacji zastosowano innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym odzysk ciepła z kondensacji pary wodnej oraz wykorzystywanie wody deszczowej z placu i dachów ITPOE na potrzeby procesów technologicznych. Termiczne przetwarzanie odpadów przyczynia się dziś do ograniczania dwóch problemów gospodarczych: zagospodarowania odpadów oraz pokrycia zapotrzebowania na energię. Najlepszym sposobem wykorzystania odpadów, które nie nadają się do poddania recyklingowi, a posiadają wartość energetyczną, jest ich przetworzenie na użyteczne ciepło oraz energię elektryczną w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji.

Instalacja jednocześnie pełni funkcję obiektu edukującego dla dzieci i młodzieży w obszarze ekologii i utylizacji śmieci. Edukacja ekologiczna, prowadzona w ramach warsztatów na terenie ITPOE, buduje wizerunek elektrociepłowni, jako lokalnego partnera biznesu, zapewniającego energię elektryczną i ciepło mieszkańcom, a także prowadzącego działalność z dbałością o środowisko naturalne. Natomiast ciekawa architektonicznie bryła instalacji, na dobre już wpisała się w krajobraz miasta Rzeszowa.

Dodaj komentarz