Stowarzyszenie jest bezsilne – zmiana prezydenta może pomóc, a następnie głębokie zmiany w strukturach ZTMu. Ogólnie ZTM zajmuje się polityką rowerową dla miasta Rzeszowa od pięciu lat. W tym okresie ZTM bardziej zaszkodził rowerzystom niż zrobił cokolwiek dobrego

Do sukcesów ZTM można zaliczyć:

  • brak opracowanych standardów rowerowych
  • brak transportu zrównowarzonego
  • brak oficera rowerowego
  • zakaz jazdy rowerem po buspasach
  • brak zaangażowania w problematykę rowerową (pomimo pism do ZTM z prośbą o usuniecie sklepów czy wiat zagrażających bezpieczeństwu odsyłają do innych jednostek nie angażując się.

Dodaj komentarz