Stowarzyszenie składało swoje uwagi co do przebudowy dworca. PKP je uwzględniło i ogłosiło przetarg. Poniżej zapisy z przetargu:

PKP S.A. ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 3 dworców, w tym dworca głównego w Rzeszowie.
http://pkpsa.pl/pkpsa/przetargi/przetarg/przetarg.html?id=12609.

Należy zaprojektować poszczególne połączenia z
istniejącymi i planowanymi ścieżkami rowerowymi jeśli
takie graniczą z inwestycją. Należy zaprojektować wiaty
parkingowe dla rowerów, stojaki, słupki do naprawy
rowerów itp. oraz pozostałe elementy infrastruktury
rowerowej.
Część przestrzeni przewidzianej na parking rowerowy
należy wyposażyć w infrastrukturę niezbędna do
usytuowania na nich systemu roweru miejskiego lub
aglomeracyjnego w przypadku rozwoju tego rodzaju
usługi.

Dodaj komentarz