Bus pas jest wtedy gdy obowiązują godziny 6.30 – 9.30 oraz 14.30-17.30  tylko w dni powszednie, czyli w tych godzinach nie możesz nim jechać i powinieneś poruszać się środkowym pasem. W pozostałych godzinach kiedy buspasy nie obowiązują w tym w Soboty i niedziele musisz jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni (czyli po “nieaktywnym” buspasie) .

Buspasy są szczególnie niebezpieczne w końcowych godzinach ich obowiązywania, kiedy natężenie ruchu jest znikome. wtedy kierowcy widzący rowerzystę na środkowym pasie trąbią i wyprzedzają z prawej. Rowerzyści mijani z jednej strony przez autobusy z drugiej przez samochody. Zarząd Transportu Miejskiego (spalinowego) w skrócie ZTM (s) nie chce rowerzystów na buspasach – woli większą wydajność autobusów nad bezpieczeństwem rowerzystów.

Z badań prowadzonych przez stowarzyszenie wynika że :

  • 1 % rowerzystów porusza się właściwie środkowym pasem jezdni w godzinach obowiązywania buspasów
  • 1 % rowerzystów porusza się niewłaściwie pomimo zakazu po buspasach w godzinach ich obowiązywania
  • 98 % rowerzystów porusza się chodnikami wzdłuż obowiązujących buspasów, pomimo że chodniki obok są wyłącznie do ruchu pieszych, rowerzyści czują się na chodniku bezpieczniej niż na drodze obok autobusów i samochodów.

Pomimo wniosków i pism stowarzyszenia krótkowzroczna komisja ds. bezpieczeństwa z panem Dziągwą na czele jest temu przeciwna. Jedynie na ul. Sikorskiego rowerzyści mogą poruszać się Buspasami w godzinach ich obowiązywania. MZD  i policja są za wpuszczeniem rowerów na buspasy, ZTM stanowczo blokuje.

Dodaj komentarz