Bezpieczeństwo

Policja

Dzielnicowy – Pobitno – północ, Wilkowyja – północst. sierż. Damian Urban
tel:(17) 858 38 62, 572 908 316,
dzielnicowy.rejtana10@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy 10 obejmuje:

ul. Bałtycka, ul. Szczęsnego Morawskiego, ul. Bystra, ul. Chłędowskiego, ul. Cienista, ul. Dolna, ul. Filipa Marcina, ul. Gajowa, ul. Górna, ul. Kaszubska, ul. Kujawska, ul. Konfederatów Barskich, ul. Kurpiowska, ul. Lecha, ul. Lwowska (nr nieparzyste), ul. Macha, ul. Małopolska,
ul. Mazowiecka, ul. Mazurska, ul. Michałowskiego, ul. Modra, ul. Morgowa, ul. Na Skały, ul. Na Stoku, ul. Na Wzgórzu, ul. Nadbrzeżna, ul. Ogrodowa, ul. Olchowa, ul. Piętaka, ul. Podhalańska, ul. Podlaska, ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Pomorska, ul. Sadowa, ul. Spółdzielcza, ul. Stawowa, ul. Szczytowa, ul. Szkolna, ul. Ściegiennego, ul. Światowida, ul. Torfowa, ul. Traugutta, ul. Wąwozowa, ul. Wesoła, ul. Witwickiego, ul. Wyżynna, ul. Załęska (od nr 7 do 14), ul. Żołnierzy I  Armii Wojska Polskiego.

Dzielnicowy – Pobitno – południe, Mieszka I –  asp. sztab. Waldemar Wielgos
tel:(17) 858-3851, 572 908 322,
dzielnicowy.rejtana5@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy nr 5 obejmuje:

ul. Armii Krajowej ( nieparzyste od Alei Niepodległości do ul. Lwowskiej), ul. Czecha, ul. Dołowa, ul. Drzymały, ul. Głęboka, ul. Hutników, ul. Kmicica, ul. Krakusa, ul. Kusocińskiego, ul. Kustronia, ul. Lwowska ( numery parzyste od 6 do 58), ul. Marusarzówny, ul. Mieszka I ( nr nieparzyste od 1 do 37, parzyste od 2 do 44), ul. Miodowa, ul. Monte Cassino, ul. Nazimka, ul. Niepodległości (nieparzyste), ul. Nizinna, ul. Ogińskiego, ul. Olszewskiego, ul. Orląt Lwowskich, ul. Południowa, ul. Rejtana (nr nieparzyste od 1 do 29 ), ul. Sabały, ul. Słodka, ul. Sobótki, ul. Solskiego, ul. Stoczniowców, ul.Sułkowskiego, ul. Twardowskiego, ul. Ułanów, ul. Wandy, ul. Wawelska,  ul. Zagłoby, ul. Żołnierzy Września.

Dzielnicowy – Załęże – asp. Krzysztof Radzik
tel:(17) 858-3863, 572 908 315,
dzielnicowy.rejtana12@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy 12 obejmuje:

ul. Agatowa, ul. Ametystowa, ul. Brylantowa, ul. Bursztynowa, ul. Ciepłownicza, ul. Cyrkoniowa, ul. Diamentowa, ul. Grafitowa, ul. Jaspisowa, ul. Księżycowa, ul. Kwarcowa, ul. Lazurowa, ul. Nefrytowa, ul. Perłowa, ul. Hr. Alfreda Potockiego, ul. Rubinowa, ul. Rzecha, ul. Spichlerzowa, ul. Spółdzielcza 26, ul. Jana Stączka, ul. Szafirowa,  ul. Szmaragdowa, ul. Św. Floriana, ul. Hr. Wandy Tarnowskiej, ul. Turkusowa, ul. Załęska (nr 9 i 16 do końca), ul. Jana Ziemiańskiego.

Dzielnicowy –Wilkowyja – południe, część Słociny – sierż. szt. Łukasz Makuch
tel:(17) 858-3864, 572 908312,
dzielnicowy.rejtana9@rz.policja.gov.pl

rejon służbowy 9 obejmuje:

ul. Armii Krajowej (nr parzyste od 34 do ul. Lwowskiej), ul. Anny Jagiellonki, ul. Bolesława Śmiałego, ul. Królowej Bony, ul. Leszka Czarnego, ul. Henryka Pobożnego, ul. Jagiellończyka, ul. Jasińskiego, ul. Karola Karpa, ul. Kombatantów, ul. Królewska, ul. Książęca, ul. Litewska, ul. Lwowska (nr parzyste od 60 do końca), ul. Królowej Marysieńki, ul. Kazimierza Odnowiciela, ul. Olbrachta, ul. Paderewskiego (od Armii Krajowej do Olbrachta), ul. Powstańców Listopadowych, ul. Powstańców Styczniowych, ul. Powstańców Śląskich, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Saska, ul. Ignacego Skorupki, ul. Sowińskiego, ul. Warneńczyka, ul. Wieniawskiego (od ul. Jasińskiego do końca), ul. Witolda, ul. Władysława IV, ul. Zenitowa, ul. Zygmunta Starego, ul. Żołnierzy X Sudeckiej Dywizji Piechoty.

Straż miejska:

Pobitno – Rafał Pasierb.
Wilkowyja – Grzegorz Patrzyk
Załęże – Kamil Kędrak
Mieszka I (m. in. Pobitno-Południe) – Wiesław Kocyło
Tel: 17 748 46 70 lub 986

Do zadań straży miejskiej:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • kontrola publicznego transportu zbiorowego w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

Strażnik wykonując ustawowe zadania ma prawo do:

 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • udzielania pouczeń, zwracania uwagi, wydawania poleceń, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone przepisami,
 • dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu,
 • usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • w określonych przepisami przypadkach do dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

  W związku z realizowanymi zadaniami straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:

 • utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
 • przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych;
 • ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

W toku wykonywania czynności, strażnik ma obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Czynności te powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte. Z czynności, na wniosek osoby kontrolowanej, sporządza się protokół.